SBS CHÍNH THỨC GIA NHẬP MẠNG LƯỚI P2A

25/07/2023

SBS to P2A

P2A (Passage to ASEAN) là một mạng lưới phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2012, ra đời với mục tiêu hợp nhất các tổ chức giáo dục đại học ở các nước ASEAN để thúc đẩy sự đánh giá cao về văn hóa và giáo dục lực lượng lao động trong giới trẻ. Kể từ năm 2012, tổ chức này đã tăng từ 5 lên 130 thành viên, quy mô hiện tại của tổ chức quy tụ hơn một triệu sinh viên trên 9 quốc gia thành viên ASEAN.

Gia nhập vào P2A nghĩa là SBS đã gia nhập vào mạng lưới gần 100 trường đại học trong khu vực ASEAN cùng với hàng loạt các trường đại học nổi tiếng như: Rangsit University (Thailand), Norton University (Cambodia), National University of Laos (Laos), Computer Company Training Institute, Ltd (Myanmar)

SBS gia nhập, với vai trò là một thành viên luôn đóng góp tích cực vì mục tiêu chung của tổ chức cùng chia sẻ mục tiêu tạo ra một thế hệ sinh viên năng động, hội nhập và có vốn toàn cầu hoá sâu rộng.

Ngoài ra, khi tham gia vào P2A, sinh viên của SBS sẽ được trao các cơ hội học tập, thực tập tại tất cả các trường thành viên trong hệ thống của P2A với mức chi phí ưu đãi cùng nhiều học bổng hấp dẫn.

Đây cũng là một trong những nỗ lực cụ thể của SBS nhằm tạo dựng môi trường học tập quốc tế năng động cho sinh viên ngay từ những học kỳ đầu tiên.

 

Tư vấn Chat