Announcement

ANNOUNCEMENT OF ACADEMIC SCHEDULE AND HOLIDAYS FOR BACHELOR PROGRAMS

2023-11-01 17:44:46

Trường Kinh doanh Sài Gòn thông báo lịch học tập và các ngày nghỉ học kỳ, nghỉ lễ từ Học kỳ Thu năm 2023 tới hết năm 2024 cho các chương trình đào tạo cử...

Read more
Call Chat