GET AIRPODS APPLE NOW OR REFUND UP TO 2 MILLION VND WHEN PAYING FEES FROM NOW TO THE END OF 9/7

02/07/2023

Chương trình dành riêng cho các bạn học sinh đã nhận được giấy báo trúng tuyển của SBS khi đóng học phí.

  • Từ nay đến hết ngày 5/7/2023, nhận ngay 1 tai nghe Apple Airpods chính hãng khi hoàn thành học phí của học kỳ đầu tiên.
  • Từ ngày 6 tới hết ngày 9/7/2023, hoàn tiền 2 triệu VNĐ trừ thẳng vào số học phí cần nộp cho học kỳ đầu tiên. 

Lưu ý chương trình chỉ áp dụng với các bạn học sinh đã nhận được giấy báo trúng tuyển của SBS. 

Thí sinh chưa có giấy báo trúng tuyển, vui lòng đăng ký xét tuyển trực tuyến tại link: https://bit.ly/sbs_student_form2023

Nhận Airpods khi đóng học phí

Call Chat